2.5 மணி நேரம் செலவு செஞ்சா 100 கிமீ பயணிக்கலாம்… மிக குறைவான விலையில் Greta Glide விற்பனைக்கு அறிமுகம்!